19.01.2021Nowy, cotygodniowy raport obrazujący sprzedaż leków stosowanych w cukrzycy i depresji w okresie pandemii i przed. Już dostępny w social mediach PEX
Aktualności

Rozpoczynamy publikację cotygodniowych raportów obrazujących sprzedaż leków stosowanych w cukrzycy i depresji. Są to swoiste wskaźniki wpływu pandemii w tych obszarach terapeutycznych. Tego typu analizy, ale -przede wszystkim - wykorzystanie danych, które są w posiadaniu NFZ i MZ pozwoliłyby na powstanie Białej Księgi Zdrowia obrazującej stan niedoboru świadczeń i braku diagnostyki w okresie pandemicznym ale i prognozę potrzeb zdrowotnych biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i relatywne pogorszenie się zdrowia tych, którzy nie byli zdiagnozowani. Ów stan, zwany Odroczonym Efektem Zdrowotnym (OEZ) pandemii – wg analiz PEX – owocuje np. brakiem inicjacji terapii w miesiącach pandemicznych 2020 roku nawet na poziomie o 20% niższym niż w roku 2019. Zwymiarowanie OEZ może pomóc w planowaniu i wdrożeniu planów naprawczych.