Dla respondenta

PEX PharmaSequence to firma doradczo-badawcza działająca na rynku zdrowia. Nasze projekty prowadzone są najczęściej dla wytwórców leków i sprzętu medycznego, instytucji publicznych i naukowych oraz świadczeniodawców. Nie prowadzimy badań klinicznych.

Przykładamy niezwykłą staranność, aby dane osobowe uczestników naszych badań były odpowiednio chronione i nie były przetwarzane przez nieuprawnione do tego podmioty. Za wyznacznik postępowania z danymi osobowym przyjmujemy zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późn. zm., rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, oraz kodeks ICC/ESOMAR.

Podczas realizacji projektów badawczych prowadzimy monitoring zdarzeń niepożądanych. Posiadamy kompetencje prawne oraz operacyjne, jak również dedykowany zespół zapewniający sprawne przekazywanie informacji o zdarzeniach do Zleceniodawców projektów.