Kariera

Prowadzimy aktualnie rekrutacje na poniższe stanowiska - zapraszamy do zapoznania się z ofertami. Jeśli poniższe oferty nie pasują do Twoich umiejętności, ale sądzisz, że możesz wnieść wartościowy wkład w naszą pracę, zapraszamy do przesłania życiorysu i listu motywacyjnego na adres: ##qxjgd#at#etmeh.ea##.

Prosimy o uwzględnienie następującej informacji w dokumentach rekrutacyjnych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEX PharmaSequence Sp. z o.o.  („ADO”).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a-c RODO.
 • Pani/Pana dane przekazane ADO na podstawie formularza zgłoszeniowego (w tym: CV, list motywacyjny, list polecający, referencje) mogą być udostępniane przez ADO podmiotom upoważnionym do uzyskania takiej informacji lub którym powierzono w drodze umowy przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa („Procesor”).  
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu udostępnienia przez okres 3 lat lub do momentu zgłoszenia Pani/Pana prośby o ich usunięcie.
 • Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (docelowo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uzasadnione procesami rekrutacyjnymi oraz zgodne z uzasadnionym interesem ADO. W celu uruchomienia procesu rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uruchomienia procesu rekrutacji.

 

 

 •   Zadania:

  • przygotowywanie zleceń monitoringu rynku aptecznego zgodnie z zamówieniami klientów we współpracy z działem sprzedaży,
  • tworzenie raportów w oparciu o dane rynkowe,
  • utrzymywanie dobrych relacji z klientami i odpowiadanie na ich potrzeby,
  • udział w opracowywaniu rozwiązań bieżących problemów w zespole,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu zbierania i przetwarzania danych aptecznych

   

  Wymagania:

  • dobra znajomość pakietu Office (w szczególności Excel),
  • dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
  • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole,
  • komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

   

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • premie roczne/kwartalne zależne od wyników firmy,
  • budżet szkoleniowy po okresie próbnym, zależny od wyników firmy,
  • prywatna opieka zdrowotna,
  • możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (biuro: Warszawa lub Katowice).

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego aktualnego cv wraz z listem motywacyjnym na adres:

  ##gtzgjipryp_osp#at#etmeh.ea##

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz . U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Opis stanowiska:

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za analizę, projektowanie i programowanie algorytmów służących poprawie jakości oszacowań realizowanych przy użyciu dużych ilości danych. Będą to tego potrzebne sporo matematycznej intuicji i garść sprytnego kodu. W niektórych zadaniach wykorzystywane są także algorytmy uczenia maszynowego.

   

  Wymagania:

  • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia
  • Umiejętność twórczego, nieszablonowego rozwiązywania problemów
  • Dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań
  • Bardzo dobra znajomość Python i/lub C++ pod kątem przetwarzania danych liczbowych (najlepiej w zastosowaniach z szeroko pojętego „data science”)
  • Dobra znajomość SQL (preferowany PostgreSQL) i PL/SQL
  • Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w analityce lub przetwarzaniu danych liczbowych
  • Wykształcenie wyższe w dyscyplinach ścisłych (najlepiej matematyka, informatyka, fizyka)
  • Komunikatywność umożliwiająca pracę zarówno z danymi jak i z ludźmi :)

  Mile widziane

  • Doświadczenie w praktycznych zastosowaniach Machine Learning, prognozowaniu szeregów czasowych
  • Znajomość narzędzi wspierających automatyzację (np. Apache NiFi, Jenkins)
  • Doświadczenie w pracy z GitLab

   Oferujemy:

  • Zatrudnienie w formie umowy o pracę lub współpracę B2B
  • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności
  • Prywatną (abonamentową) opiekę medyczną i kartę Multisport
  • Dobrą atmosferę pracy
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie o wyjątkowej reputacji wśród swoich klientów
  • Rozwój zawodowy uwzględniający predyspozycje i preferencje

   

   

 •  

          Opis stanowiska:

       Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Analiza danych wyników badań marketingowych
  • Opracowywanie skryptów do badań telefonicznych oraz internetowych
  • Inne aktywności wspierające projekty realizowane w Firmie

   

            Wymagania:

  • Bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne
  • Pomysłowość, orientacja na rozwiązywanie problemów
  • Inicjatywa i zaangażowanie (praca ze świadomością celu i specyfiki danego projektu)
  • Dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań
  • Znajomość obsługi Excel, PowerPoint, SPSS – wymóg konieczny
  • Doświadczenie w przygotowywaniu skryptów z wykorzystaniem platformy CADAS
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, minimum 2 lata
  • Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej z osobami o różnych kompetencjach
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Preferowane wykształcenie wyższe związane z matematyką, ekonomią, statystyką, metodami ilościowymi itp.
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego

           Oferujemy:

  • Zatrudnienie w formie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i osiąganych wyników
  • Abonament na opiekę medyczną
  • Pracę w dynamicznie zmieniającym się i rozwijającym sektorze gospodarki
  • Udział w ciekawych projektach badawczych
  • Pracę w przyjaznej atmosferze
  • Praca w trybie hybrydowym

  I