Kontakt
Napisz do nas
Dane kontaktowe
PEX PharmaSequence sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
tel. 48 22 886 47 15
fax. 48 22 638 21 29

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII wydział gospodarczy
KRS 0000178089
NIP 951-20-93-564
Kapitał zakładowy 12 200 000 PLN

Osoby kontaktowe
Jarosław Frąckowiak
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
##ypgdhapl.ugprzdlxpz#at#etmeh.ea##
Jakub Dalach
Dyrektor Działu Sprzedaży, Partner
##ypzjq.spaprw#at#etmeh.ea##
Tomasz Kornacki
Dyrektor Konsultingu i Analiz ,Partner
##idbpho.zdgcprzx#at#etmeh.ea##