Publikacje

Wyczerpującą znajomość polskiego rynku ochrony zdrowia dodatkowo pogłebiamy wysokiej jakości pracami badawczymi. Pozwala nam to na obiektywne, kompetentne i wiarygodne opisanie rzeczywistości wielu obszarów i zagadnień z obszaru zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami:

 • Publikacje
  Przyszłość refundacji i modeli cenowych - gdzie będzie rynek polski za kilka lat?

  Wystąpienie Stefana Bogusławskiego, Prezesa Zarządu Sequence, na VI Poland Pharma Commerce Forum 2015, które odbyło się 24 i 25 czerwca w Warszawie.

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Leczenie zaćmy jedną z największych niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa

  Raport opracowany przez PEX PharmaSequence oraz HTA Consulting pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na zlecenie firmy Alcon.

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Rak płuca w Polsce - perspektywa społeczna i medyczna 2016

  Raport opracowany we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Przygotowanie i publikacja sfinansowane zostały przez firmę Bristol-Myers Squibb. 

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie

  Raport dotyczący roli instrumentów podziału ryzyka we wprowadzaniu nowych terapii do refundacji. Publikacja została opracowana wraz z HTA Consulting i Kancelarią Prawa Ryś i Współpracownicy na zlecenie Infarmy. 

  Pobierz Zobacz online