19.01.2021Nowy, cotygodniowy raport obrazujący sprzedaż leków stosowanych w cukrzycy i depresji w okresie pandemii i przed. Już dostępny w social mediach PEX
Aktualności

Rozpoczynamy publikację cotygodniowych raportów obrazujących sprzedaż leków stosowanych w cukrzycy i depresji. Są to swoiste wskaźniki wpływu pandemii w tych obszarach terapeutycznych. Tego typu analizy, ale -przede wszystkim - wykorzystanie danych, które są w posiadaniu NFZ i MZ pozwoliłyby na powstanie Białej Księgi Zdrowia obrazującej stan niedoboru świadczeń i braku diagnostyki w okresie pandemicznym ale i prognozę potrzeb zdrowotnych biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i relatywne pogorszenie się zdrowia tych, którzy nie byli zdiagnozowani. Ów stan, zwany Odroczonym Efektem Zdrowotnym (OEZ) pandemii – wg analiz PEX – owocuje np. brakiem inicjacji terapii w miesiącach pandemicznych 2020 roku nawet na poziomie o 20% niższym niż w roku 2019. Zwymiarowanie OEZ może pomóc w planowaniu i wdrożeniu planów naprawczych.

Przeczytaj również
Aktualności Apteki sprawnie odpowiadają na zwiększone zapotrzebowanie na preparaty stosowane przy przeziębieniu

Obawa przed koronawirusem oraz trwający w pełni sezon grypowy istotnie zwiększył popyt na preparaty bez recepty używane w przypadku infekcji „przeziębieniowych”*. Jeszcze w lutym 2020 roku zapotrzebowanie pacjentów na tego typu produkty kształtowało się na poziomie niższym, niż średnie z ostatnich 5 lat. Istotny przyrost liczby sprzedanych opakowań nastąpił w pierwszych dniach marca, co związane jest - prawdopodobnie - z informacjami o pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Europie. Zwiększone zapotrzebowanie pacjentów spotkało się z natychmiastową reakcją aptek, które poprzez zwiększone zakupy podniosły liczbę opakowań leków znajdujących się w magazynach aptecznych. Na dzień dzisiejszy (10 marca 2020) w skali kraju poziom zaopatrzenia w leki na przeziębienie w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów. Jednostkowo mogą występować sytuacje, w których mniej popularne produkty nie będą dostępne w każdej aptece, ale jest to sytuacja występująca również w warunkach standardowego poziomu zapotrzebowania i apteka, poprzez wydanie odpowiednika, jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby pacjenta.

 

Autor: Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o.

 

*informacje z dziennego monitorowania rynku aptecznego PEX. Na postawie reprezentatywnego, ogólnopolskiego panelu aptek PEX/ABD, przy użyciu autorskiej kategoryzacji PEX produktów OTC 3 - GRUPEX

10.03.2020