26.02.2021PEX: SPADA LICZBA I RENTOWNOŚĆ APTEK
Aktualności

Pandemia nie hamuje spadku ilości aptek i punkt aptecznych. W styczniu 2021 działało ich 13 362 (w tym 1 189 punktów aptecznych) – O 37 mniej niż w grudniu 2020 (44 zamknięcia, 7 otwarć). Obrót statystycznej apteki (styczeń 2021 do stycznia 2020) spadł o 13,7% a marża o 2,1%. Obsługa pandemii kosztuje. Rosną też koszty personelu i mediów. Pogorszenie rentowności aptek może spowodować

nasiloną falę kolejnych zamknięć. Dyskusje na temat „właściwej liczby aptek”, powołujące się wskaźniki z innych krajów, mogą być – w przypadku polskiego rynku – nieprzydatne, ze względu na różne modele działania aptek w innych krajach – ale także czynniki socjo-demograficzne. Na przykład: w mniejszych krajach większość osób żyje w dużych miastach – ergo, jedna apteka może przypadać na więcej tysięcy osób niż w Polsce, ale nadal być łatwo i szybko „dostępna”. Wydaje się, że w procesie analizy ilości aptek bardziej istotne mogą być analizy regionalne. Jeżeli zbankrutują apteki w gminach, w których brak jest koncentracji zaludnienia, to pacjenci mogą mieć większy kłopot z zaopatrzeniem się w leki bez dalszych podróży. Poprawa rentowności aptek wymaga może rozwiązań systemowych. A te zależą od Regulatora a nie tylko od sytuacji rynkowej.

 

Autor: dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

Przeczytaj również
Aktualności Apteki sprawnie odpowiadają na zwiększone zapotrzebowanie na preparaty stosowane przy przeziębieniu

Obawa przed koronawirusem oraz trwający w pełni sezon grypowy istotnie zwiększył popyt na preparaty bez recepty używane w przypadku infekcji „przeziębieniowych”*. Jeszcze w lutym 2020 roku zapotrzebowanie pacjentów na tego typu produkty kształtowało się na poziomie niższym, niż średnie z ostatnich 5 lat. Istotny przyrost liczby sprzedanych opakowań nastąpił w pierwszych dniach marca, co związane jest - prawdopodobnie - z informacjami o pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Europie. Zwiększone zapotrzebowanie pacjentów spotkało się z natychmiastową reakcją aptek, które poprzez zwiększone zakupy podniosły liczbę opakowań leków znajdujących się w magazynach aptecznych. Na dzień dzisiejszy (10 marca 2020) w skali kraju poziom zaopatrzenia w leki na przeziębienie w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów. Jednostkowo mogą występować sytuacje, w których mniej popularne produkty nie będą dostępne w każdej aptece, ale jest to sytuacja występująca również w warunkach standardowego poziomu zapotrzebowania i apteka, poprzez wydanie odpowiednika, jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby pacjenta.

 

Autor: Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o.

 

*informacje z dziennego monitorowania rynku aptecznego PEX. Na postawie reprezentatywnego, ogólnopolskiego panelu aptek PEX/ABD, przy użyciu autorskiej kategoryzacji PEX produktów OTC 3 - GRUPEX

10.03.2020