09.03.2021Polskie API zastąpi import z krajów azjatyckich?
Aktualności

Polskie API? Top 10 (wg danych aptecznych PEX, sortowane po DDD, za cały 2020 rok):
RAMIPRILUM
ACIDUM FOLICUM
ROSUVASTATINUM
ATORVASTATINUM
AMLODIPINUM
METFORMINUM
LEVOTHYROXINUM NATRICUM
NEBIVOLOLUM
BISOPROLOLUM
TELMISARTANUM
Kluczem do selekcji najważniejszych leków nie musi być wielkość spożycia ale inne kryterium. Niezależnie od podejścia analitycznego zwymiarowanie skali potrzeb jest niezbędne. Nie tylko w oparciu o dane o lekach zrefundowanych.

Komentarz dr Jarek Frackowiak prezes PEX: plan odbudowy krajowej produkcji API powinien bazować zarówno na długoletnich prognozach biorących pod uwagę spłatę pandemicznego długu zdrowotnego – czyli nadrobieniu zaległości w świadczeniach i inicjowaniu terapii związanych z ograniczonym dostępem do służby zdrowia oraz nowymi wyzwaniami wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa. Niezbędna, w planowaniu podnoszenia bezpieczeństwa lekowego kraju jest koordynacja z działaniami Unii. A kluczem do powodzenia wydaje się wykorzystanie i rozwój już istniejących zasobów – powróci zatem temat, funkcjonujący kiedyś pod nazwą RTR. Teraz RTR, nie tylko ze zmienionej już nazwy, ale ze swej istoty i zgodnie z nowym nazewnictwem, to – par excellence – bezpieczeństwo lekowe kraju.