09.03.2021Polskie API zastąpi import z krajów azjatyckich?
Aktualności

Polskie API? Top 10 (wg danych aptecznych PEX, sortowane po DDD, za cały 2020 rok):
RAMIPRILUM
ACIDUM FOLICUM
ROSUVASTATINUM
ATORVASTATINUM
AMLODIPINUM
METFORMINUM
LEVOTHYROXINUM NATRICUM
NEBIVOLOLUM
BISOPROLOLUM
TELMISARTANUM
Kluczem do selekcji najważniejszych leków nie musi być wielkość spożycia ale inne kryterium. Niezależnie od podejścia analitycznego zwymiarowanie skali potrzeb jest niezbędne. Nie tylko w oparciu o dane o lekach zrefundowanych.

Komentarz dr Jarek Frackowiak prezes PEX: plan odbudowy krajowej produkcji API powinien bazować zarówno na długoletnich prognozach biorących pod uwagę spłatę pandemicznego długu zdrowotnego – czyli nadrobieniu zaległości w świadczeniach i inicjowaniu terapii związanych z ograniczonym dostępem do służby zdrowia oraz nowymi wyzwaniami wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa. Niezbędna, w planowaniu podnoszenia bezpieczeństwa lekowego kraju jest koordynacja z działaniami Unii. A kluczem do powodzenia wydaje się wykorzystanie i rozwój już istniejących zasobów – powróci zatem temat, funkcjonujący kiedyś pod nazwą RTR. Teraz RTR, nie tylko ze zmienionej już nazwy, ale ze swej istoty i zgodnie z nowym nazewnictwem, to – par excellence – bezpieczeństwo lekowe kraju.
 

Przeczytaj również
Aktualności Apteki sprawnie odpowiadają na zwiększone zapotrzebowanie na preparaty stosowane przy przeziębieniu

Obawa przed koronawirusem oraz trwający w pełni sezon grypowy istotnie zwiększył popyt na preparaty bez recepty używane w przypadku infekcji „przeziębieniowych”*. Jeszcze w lutym 2020 roku zapotrzebowanie pacjentów na tego typu produkty kształtowało się na poziomie niższym, niż średnie z ostatnich 5 lat. Istotny przyrost liczby sprzedanych opakowań nastąpił w pierwszych dniach marca, co związane jest - prawdopodobnie - z informacjami o pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Europie. Zwiększone zapotrzebowanie pacjentów spotkało się z natychmiastową reakcją aptek, które poprzez zwiększone zakupy podniosły liczbę opakowań leków znajdujących się w magazynach aptecznych. Na dzień dzisiejszy (10 marca 2020) w skali kraju poziom zaopatrzenia w leki na przeziębienie w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów. Jednostkowo mogą występować sytuacje, w których mniej popularne produkty nie będą dostępne w każdej aptece, ale jest to sytuacja występująca również w warunkach standardowego poziomu zapotrzebowania i apteka, poprzez wydanie odpowiednika, jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby pacjenta.

 

Autor: Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o.

 

*informacje z dziennego monitorowania rynku aptecznego PEX. Na postawie reprezentatywnego, ogólnopolskiego panelu aptek PEX/ABD, przy użyciu autorskiej kategoryzacji PEX produktów OTC 3 - GRUPEX

10.03.2020