14.05.2021Zdrowe dane = zdrowe decyzje Komentuje dr Jarek Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence
Aktualności

.„Budowa, w ramach rozwoju e-zdrowia, centralnego repozytorium danych medycznych może być rewolucją na miarę wprowadzenia e-recepty. O ile będzie działać jak e-recepta. Czyli szybko. Na obrazku niżej Polska okupuje końcówkę rankingu. Wiemy, że nie spłacimy długu zdrowotnego bez odpowiedniej liczby profesjonalistów medycznych. Ale to dane z 2018 roku, kiedyś dane nawet sprzed paru lat, traktowane były jako aktualne. Ten czas przeminął – w oparciu o dane przetworzone z opóźnieniem, w sytuacji dynamicznych zmian rzeczywistości, można popełnić wiele błędów. Czy nowe mapy zdrowotne będą aktualne i aktualizowane w mechanizmie zapewniającym ciągłość i standaryzację? Jeśli nie to, najprawdopodobniej, będą miały walor wyłącznie historyczny. Architektura baz danych i jej zasilania jest tak samo istotna jak architektura infrastruktury medycznej i innych sfer, w które będzie się inwestować na podstawie takich informacji, jakie będą dostępne.”

Przeczytaj również
Aktualności Komunikat PEX -stany magazynowe i inne

Komentarz dr Jarosław Frąckowiak, prezesa PEX PharmaSequence: „Nasza firma uruchomiła dzienne monitorowanie kluczowych parametrów rynkowych, które obrazują zmiany na rynku spowodowane falą Uchodźców. Jest dużo obaw o dostępność produktów farmaceutycznych. Aktualnie sytuacja wygląda następująco: po piku sprzedaży - tuż po wybuchu wojny - popyt wrócił niemal do stanów sprzed agresji Rosji. Zwiększone sprzedaże to – niemal na pewno – wynik działań pomocowych. Magazyny apteczne utrzymują się na normalnych, ale dość wysokich stanach. Możemy się spodziewać wzrostu sprzedaży wtedy, gdy uchodźcy zaczną – nie tylko doraźnie – korzystać z naszej służby zdrowia. Zapewne ten proces nie będzie gwałtowny – jest przecież „limitowany” dostępnością profesjonalistów medycznych. Szacunkowa struktura demograficzna grup Uchodźców może skłaniać do wniosku, że najszybciej pomocy w kontynuacji (ale pewnie też diagnozie) leczenia będą potrzebować osoby starsze. Osoby starsze też najczęściej padały ofiarą Covid, istnieje zatem prawdopodobieństwo, że jeżeli exodus uchodźczy nie przybierze wielomilionowej skali to leków powinno wystarczyć. Ten optymizm nie do końca opieram na przewidywaniach i nadziejach, jednak rozum podpowiada, że lepiej szykować się na mniej optymistyczne scenariusze. Dane są zbierane w trybie ciągłym. PEX dzieli się nimi z mediami i instytucjami, które takowych potrzebują.

08.03.2022