02.06.2021DANE PEX: Ilość sprzedanych opakowań leków na receptę jest dobrą miarą spłaty #dlugzdrowotny
Aktualności

Wg badań PEX (PO RAZ PIERWSZY – DZIENNE DANE PRESKRYPCYJNE – ordynacje pierwotna, substytucja i finalna sprzedaż do pacjenta) – w okresie od stycznia do maja: 2021 w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku - lekarze (skrótem): Psych Gin Kard Diab Neur Aler Onk Chir Reum Ort Uro Gast Okul Endok Laryn wypisali więcej recept, które doczekały się realizacji w aptekach. Więcej o 20% w endokrynologii i prawie o 18% w kardiologii rodzi nadzieje przynajmniej na powrót do poziomów przedpandemicznych. Ale do spłaty #dlugzdrowotny potrzebna jest „obsługa” nie zrealizowanych świadczeń, efektów opóźnień w inicjowaniu terapii (relatywnie gorszy stan zdrowia pacjentów) i efektów starzenia się społeczeństwa