03.12.2021Jakub Dalach wiceprezesem PEX PharmaSequence

Jakub Dalach (MBA, magister stosunków międzynarodowych i zarządzania), dotychczasowy Prokurent Spółki i Dyrektor Sprzedaży oraz Działu Monitorowania został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku ochrony zdrowia – pracował, sprawując funkcje zarządcze, w wiodących firmach farmaceutycznych i doradczo-badawczych. Pełnił i pełni kluczową rolę w dynamicznym rozwoju Firmy


Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/pexps/domains/pexps.pl/public_html/include/class/Exceptions/DebugReport.php.inc' (include_path='/home/pexps/domains/pexps.pl/public_html/') in /home/pexps/domains/pexps.pl/public_html/include/class/Exceptions/DebugReport.php on line 147