03.12.2021Jakub Dalach wiceprezesem PEX PharmaSequence
Aktualności

Jakub Dalach (MBA, magister stosunków międzynarodowych i zarządzania), dotychczasowy Prokurent Spółki i Dyrektor Sprzedaży oraz Działu Monitorowania został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku ochrony zdrowia – pracował, sprawując funkcje zarządcze, w wiodących firmach farmaceutycznych i doradczo-badawczych. Pełnił i pełni kluczową rolę w dynamicznym rozwoju Firmy