14.12.2022XXX-lecie powstania Izby „Farmacja Polska”
Aktualności

Z okazji XXX-lecia powstania Izby „Farmacja Polska”
w imieniu Zespołu PEX PharmaSequence składam Niezastąpionej Prezes Izby – Irenie Rej oraz P.T. Członkom Związku
wyrazy najwyższego uznania za efektywną pracę na rzecz stabilności i rozwoju branży farmaceutycznej w naszym kraju. Pracę, w której zawsze dobro pacjenta jest priorytetem
Dr Jarosław Frąckowiak,
prezes PEX PharmaSequence.

Przeczytaj również