Aktualności
Aktualności Prezes PEX dr Jarek Frąckowiak na XXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu – w panelu „Polityka Lekowa”

Prezes #PEX, dr Jarek Frąckowiak brał udział – w trakcie XXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu – w panelu „Polityka Lekowa” moderowanym przez Redaktor Naczelną Pulsu Medycyny Małgorzatę Konaszczuk.

Przedstawił wyniki symulacji zmian na rynku po wprowadzeniu nowelizacji ustawy refundacyjnej i programów darmowych leków 65+/18-. Krótkie podsumowanie wystąpienia prezesa PEX: „Zmiany legislacyjne zaowocują ponad 1,9 mld zwiększeniem budżetu na refundację. 1,6 mld zaoszczędzą pacjenci na dopłatach do leków refundowanych, zyskają też aptekarze oraz hurtownicy. Wprowadzenie zachęt dla produkcji w Polsce też jest dobrą wiadomością, ale przy rozszerzeniu programów darmowych leków rola dopłat do wydatków pacjentów obniża rynkowy walor zaplanowanych zachęt. Warto też zaplanować źródło dodatkowych wydatków refundacyjnych. W niedalekiej przyszłości listę refundacyjną mogą zasilać leki produkowane z API pochodzącego z europejskich programów dywersyfikacji produkcji i uniezależnienia od Azji. Te leki będą droższe a przecież ich sukces rynkowy jest pożądany. Do przemyślenia zatem jest rola ceny w procesach dopuszczania i utrzymania produktów na liście refundacyjnej”.

 

W panelu wzięli udział – lista w porządku alfabetycznym:

 

Prof. Marcin Czech, Dyrektor Departamentu Farmakoekonomiki w Instytucie Matki i Dziecka, ex-wiceminister w Ministerstwie Zdrowia

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes zarządu, PEX PharmaSequence

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Adam Jadacki, Dyrektor w biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Maciej Miłkowski, wiceminister, Ministerstwo Zdrowia, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Mateusz Oczkowski, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

Rafał Szmulski, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Przewodniczący Komisji Ekonomicznej

Filip Urbański, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji, NFZ

12.09.2023