Aktualności
Aktualności Prezes PEX dr Jarosław Frąckowiak wziął udział w debacie w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych #HCC2023

#bezpieczeństwolekowe było tematem debaty oksfordzkiej, która odbyła się 9 marca w Katowicach w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych #HCC2023. Paneliści zostali podzieleni na drużyny, które broniły tez o tym, że Polska jest lub nie jest bezpieczna lekowo. Argumenty za bezpieczeństwem przedstawiła drużyna w składzie:

✅ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
✅ prof. Marcin Czech Polskie Towarzstwo Farmakologiczne
✅ dr hab. Radosław Sierpiński Agencja Badań Medycznych
✅ dr. Jarek Frackowiak PEX PharmaSequence
✅ Kamila Malinowska Agencja Oceny Technologii Medycznej i Trayfikacji
A przeciwko tezie o bezpieczeństwie drużyna:
❌ Sebastian Szymanek Polpharma
❌ Katarzyna Dubno Adamed Pharma
❌ Aneta Grzegorzewska Gedeon Richter Polska
❌ Krzysztof Kopeć Krajowi Producenci Leków
❌ Marek Tomków Naczelna Ra da Aptekarska

Debatę poprowadzili dziennikarze: Luiza Jakubiak i Patryk Słowik.


Komentuje dr Jarek Frackowiak , prezes #PEX: „Podsumuję – subiektywnie – przebieg i efekty debaty. Dynamiczna dyskusja dobrze zobrazowała złożoność problematyki #bezpieczeństwolekowe. Sama definicja tego pojęcia, w dobie kryzysu pandemicznego, wojny i uzależnienia świata od dostaw z Chin i Indii ulega zmianom. Polska poradziła i radzi sobie w omawianej kwestii i na tle innych krajów bardzo dobrze. A to dzięki mocy i operatywności krajowego przemysłu farmaceutycznego, sprawnemu systemowi dystrybucji ale też ramom prawnym sprzyjającym istnieniu dywersyfikacji na rynku oraz ciągłemu zwiększaniu dostępności do większej ilości terapii. Wyzwaniem jest zwiększanie #bezpieczeństwolekowe i uniezależnianie (nie tylko w perpektywie Polski bo nie będziemy nigdy w 100% samowystarczalni) nas od dostaw API i intermediatów z krajów azjatyckich. To zaś wymaga takiego systemu inwestycji i zachęt, które umożliwią podmiotom operującym na rynku ochrony zdrowia intensyfikacje adekwatnych dzialań opartych o rachunek ekonomiczny. Obie drużyny – już na początku debaty – doszły do zgodnego wniosku, że zwiększanie #bezpieczeństwolekowe wymaga dialogu i ścisłej współpracy Regulatora, firm farmaceutycznych, aptekarzy i dystrybutorów. Niektórych zmian – na przykład ułatwiające substytucję leków – można dokonać szybko. Tak naprawdę jesteśmy jedną drużyną, która gra do tej samej bramki – symbolem tej zgody jest biało-czerwona piłka, oby celne strzały oddane były już wkrótce”.

10.03.2023