10.08.2017Już ponad 15 tysięcy aptek
Dla mediów

Co przekroczenie tej liczby oznacza w kontekście trendów rynkowych i legislacyjnych?

Mimo tego, że od dawna wiele środowisk w branży farmaceutycznej wieszczyło spadek liczby aptek – głównie z powodów ekonomicznych i konsolidacji rynku – tego trendu nadal nie widać. Liczba aptek w lipcu 2017 przekroczyła pierwszy raz w historii 15 tysięcy.

Jest to w dużej mierze efekt złożenia wielu wniosków o otwarcie aptek przed wejściem AdA (zmiana legislacyjna zwana Apteką dla Aptekarza).

Nie można tego „wyniku” traktować w prosty sposób jako kontynuacji trendu wzrostu liczby aptek, dopiero najbliższe miesiące pokażą czy i jak AdA wpływa na liczbę aptek w Polsce.

Statystyki PEX PharmaSequence są zbieżne ze statystykami Rejestru Aptek CSIOZ Ministerstwa Zdrowia prowadzonego w ramach projektu Ezdrowie P2. PEX podając liczbę aptek ujmuje w niej także punkty apteczne i apteki zakładowe. Wg Rejestru Aptek CSIOZ aktywnych jest 15 013 aptek, punktów aptecznych oraz aptek zakładowych. 

Autor: Jarosław Frąckowiak, Partner, Dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku, Wiceprezes Zarządu

SPROSTOWANIE: Poprzednia wersja niniejszego tekstu zawierała informację, że różnica między liczbą według Rejestru Aptek CSIOZ z liczbą podaną przez PEX wynosi 2.