Kariera

Prowadzimy aktualnie rekrutacje na poniższe stanowiska - zapraszamy do zapoznania się z ofertami. Jeśli poniższe oferty nie pasują do Twoich umiejętności, ale sądzisz, że możesz wnieść wartościowy wkład w naszą pracę, zapraszamy do przesłania życiorysu i listu motywacyjnego na adres: ##qxjgd#at#etmeh.ea##.

Prosimy o uwzględnienie następującej informacji w dokumentach rekrutacyjnych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEX PharmaSequence Sp. z o.o.  („ADO”).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a-c RODO.
 • Pani/Pana dane przekazane ADO na podstawie formularza zgłoszeniowego (w tym: CV, list motywacyjny, list polecający, referencje) mogą być udostępniane przez ADO podmiotom upoważnionym do uzyskania takiej informacji lub którym powierzono w drodze umowy przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa („Procesor”).  
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu udostępnienia przez okres 3 lat lub do momentu zgłoszenia Pani/Pana prośby o ich usunięcie.
 • Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (docelowo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uzasadnione procesami rekrutacyjnymi oraz zgodne z uzasadnionym interesem ADO. W celu uruchomienia procesu rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uruchomienia procesu rekrutacji.

 

 

 • Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ##qxjgd#at#etmeh.ea##. W temacie wiadomości należy wpisać numer kod referencyjny AN/A7/2018. 

  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji projektów dla Klientów oraz odbiorców wewnętrznych, na co składa się w szczególności:

  • Analiza danych rynkowych różnego typu (w szczególności bazy danych sprzedażowych)
  • Opracowywanie raportów dla klientów
  • Udział w rozwoju nowych serwisów analitycznych oraz usprawnianiu istniejących
  • Konstruowanie narzędzi i modeli analitycznych
  • Inne aktywności wspierające projekty realizowane w Firmie
  • W zależności od kompetencji Kandydatów, możliwe zatrudnienie na stanowisku analityka lub młodszego analityka

   

  Cechy idealnego kandydata to:

  • Bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne
  • Samodzielność i orientacja na rozwiązywanie problemów
  • Dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań
  • Wyobraźnia, kreatywność w posługiwaniu się danymi liczbowymi
  • Chęć i determinacja do nauki nowych umiejętności
  • Doświadczenie z analizą danych ilościowych (badania, dane sprzedażowe)
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Bardzo dobra znajomość obsługi Excel, dobra znajomość PowerPoint
  • Dobra znajomość języka SQL (chęć pracy w środowisku baz danych)
  • Preferowane wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi lub (matematyka, fizyka, ekonomia, statystyka, itp.) 

   

  Dodatkowymi autami bedą :

  • Znajomość języka SQL
  • Znajomość zagadnień związanych z medycyną,farmacją chemią itp.
  • Znajomość języka VBA (i/lub R i/lub Python)

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w formie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i osiąganych wyników
  • Prywatną (abonamentową) opiekę medyczną
  • Pracę w firmie ceniącej swobodną i przyjazną atmosferę, w kulturze opartej o wzajemne wsparcie i zaangażowanie
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie o wyjątkowej reputacji wśród swoich klientów 
  • Rozwój zawodowy uwzględniający predyspozycje i preferencje
  • Udział w ciekawych projektach analitycznych i doradczych