Kontakt
Napisz do nas
Dane kontaktowe
PEX PharmaSequence sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
tel. 48 22 886 47 15
fax. 48 22 638 21 29

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII wydział gospodarczy
KRS 0000178089
NIP 951-20-93-564
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN

Osoby kontaktowe
Jarosław Frąckowiak
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
##ypgdhapl.ugprzdlxpz#at#etmeh.ea##
Anna Smaga
Dyrektor Operacji, Partner
##pccp.hbpvp#at#etmeh.ea##
Bogdan Falkiewicz
Dyrektor Działu Konsultingu, Partner
##qdvspc.upazxtlxro#at#etmeh.ea##
Jakub Dalach
Dyrektor Działu Sprzedaży, Partner
##ypzjq.spaprw#at#etmeh.ea##
Krzysztof Gersz
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Komunikacji, Partner
##zgonhoidu.vtgho#at#etmeh.ea##