Kontakt
Napisz do nas
Dane kontaktowe
PEX PharmaSequence sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
tel. 48 22 886 47 15
fax. 48 22 638 21 29

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII wydział gospodarczy
KRS 0000178089
NIP 951-20-93-564
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN

Osoby kontaktowe
Stefan Bogusławski
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
##hitupc.qdvjhaplhzx#at#etmeh.ea##
Jarosław Frąckowiak
Partner, Dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku, Wiceprezes Zarządu
##ypgdhapl.ugprzdlxpz#at#etmeh.ea##
Anna Smaga
Partner, Dyrektor Departamentu Konsultingu, Analiz i Badań
##pccp.hbpvp#at#etmeh.ea##
Robert Bigos
Partner, Dyrektor Departamentu Data Science & IT
##gdqtgi.qxvdh#at#etmeh.ea##
Krzysztof Gersz
Partner, Dyrektor Działu Sprzedaży Konsultingu, Analiz i Badań
##zgonhoidu.vtgho#at#etmeh.ea##
Jakub Dalach
Partner, Dyrektor Działu Sprzedaży Departamentu Monitorowania Rynku
##ypzjq.spaprw#at#etmeh.ea##
Bogdan Falkiewicz
Partner, Dyrektor Działu Konsultingu
##qdvspc.upazxtlxro#at#etmeh.ea##