O nas

Firma PEX realizuje złożone projekty doradcze i badawcze dotyczące polskiego rynku ochrony zdrowia. W naszej pracy łączymy wiedzę blisko osiemdziesięcioosobowego zespołu ekspertów z różnych dziedzin i ogromne zasoby danych rynkowych. Posiadamy dane z panelu ponad 6 550  aptek oraz dane i informacje pochodzące z syndykatowych badań rynku prowadzonych wśród lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i innych zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Prowadzimy projekty związane z każdą dziedziną medycyny, farmacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia.

Firma powstała z połączenia spółek Sequence i PharmaExpert, przez 20 lat wiodących dostawców wiedzy o polskim rynku ochrony zdrowia, przede wszystkim o rynku leków. PEX est spółką córką firmy KAMSOFT S.A. (www.kamsoft.pl).

 

W naszej działalności nadrzędne są dla nas takie wartości jak uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, szacunku i uczciwości wobec kontrahentów, pracowników i skarbu państwa. Wierzymy, że przestrzeganie norm etycznych w biznesie jest konieczne do osiągnięcia stabilności i sukcesu na rynku. Dobre imię firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości przedsiębiorstwa.

Nie akceptujemy jakichkolwiek nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań, w tym m.in. korupcji, dyskryminacji, mobbingu. Dążymy do poszukiwania i zachęcamy do współpracy takich partnerów, którzy również przestrzegają zasad poszanowania praw pracowniczych i praw człowieka.

Tworzymy stabilne i bezpieczne warunki pracy. Nasi pracownicy mają możliwość systematycznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Zachęcamy do aktywności i dbałości o zdrowie.

Prowadzimy działania minimalizujące negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Wspieramy społeczności lokalne. W sposób szczególny jako zespół ludzi działających w obszarze ochrony zdrowia jesteśmy wrażliwi na ludzkie cierpienie, dlatego chcemy pomagać dotkniętym przez los, słabym i społecznie wykluczonym.

Zadaj nam pytanie