Oferta specjalna PEX

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą promocją. Jest ona aktualna do końca listopada. Aby uzyskać dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę prosimy o kontakt: ##hdajixdch_qn_etm#at#etmeh.ea##


Oferta specjalna PEX   Omnibus MAX

Narodowa baza danych aptecznych z możliwością obserwacji zakupów, sprzedaży oraz stanu magazynów aptecznych.

Serwis pozwala na analizę danych w podziale na apteki sieciowe i indywidualne oraz afiliacje pozakapitałowe.

Omnibus MAX ma szerokie zastosowanie, od pracowników działu marketingu do kadry zarządzającej.

Oferta specjalna PEX   Lampa OTX

Zaawansowany projekt analityczny, który na podstawie danych z panelu ponad 5 400 aptek pozwala na obiektywną ocenę efektywności aktywności promocyjnych dedykowanych produktom Non-Rx skierowanych do lekarzy.

Analiza transakcji, w ramach których zrealizowane zostały recepty od lekarzy uczestniczących w aktywnościach pozwala dokonać oceny dotychczasowych działań i spodziewanych efektów planowanej inwestycji.

Oferta specjalna PEX   Profiler

Projekt pozwalający na weryfikację obecnego i wyznaczenie optymalnego targetu aptecznego w oparciu o dane sell out z uwzględnieniem segmentacji na apteki indywidulane, sieci apteczne i afiliacje pozakapitałowe aptek.

Oferta specjalna PEX   Badania rynku Ad Hoc

PEX PharmaSequence jest liderem na rynku produktów badawczych dla branży farmaceutycznej. Prowadzimy projekty zarówno dla firm OTC jak i Rx, na rynku otwartym jak i szpitalnym.

Stosujemy wszystkie uznane techniki badawcze, mamy doświadczenie praktycznie we wszystkich obszarach medycyny.

Dzięki naszej współpracy z Kantar Health posiadamy także dostęp do platform dla pacjentów.

Oferta specjalna PEX   OTC Track

Syndykatowy projekt badawczy pozwalający na ciągły pomiar marki i kategorii z punktu widzenia pacjenta, umożliwiający diagnozę kondycji marki w jej otoczeniu konkurencyjnym. Dzięki współpracy z firmą Kantar Health projekt realizowany jest na największym w Polsce panelu pacjentów.


Aby uzyskać ofertę prosimy o kontakt##hdajixdch_qn_etm#at#etmeh.ea##