Oferta

PEX PharmaSequence oferuje rozwiązania oparte o konsulting, badania rynku, analizę danych oraz własne dane sprzedażowe i receptowe. Specjalizujemy się zarówno w projektach syndykatowych, jak i zadaniach ad hoc, adresujących pytania naszych Klientów. 

Zadaj nam pytanie
Rozwiązujemy problemy Klientów:
 • Strategia, planowanie i zarządzanie portfolio, optymalizacja zasobów promocyjnych (wielkość zespołów), optymalizacja miksu marketingowego i promocyjnego, działania w kanałach dystrybucyjnych

  Leki Rx, refundowane i nierefundowane, specjalistyczne obszary medycyny,  wszystkie segmenty Consumer Health - dobieramy rozwiązania specyficzne do segmentów rynku

 • Badania jakościowe i ilościowe, segmentacja rynku, prognozy, weryfikacja planów wykonalności
  Zrozumienie terapii w kontekście rynku, regulacji i wiedzy medycznej to klucz do efektywności

 • Wsparcie w procesach refundacyjnych na podstawie realnych danych, strategie refundacyjne, badania kosztów terapii, badania ilościowe, epidemiologia, analiza danych i piśmiennictwa

  Szczegółowe dane epidemiologiczne pozwalają na przygotowanie strategii market access

 • Badania efektywności kampanii promocyjnych, badania percepcji, cenowe i kanałów komunikacji pozaprzedstawicielskiej, w tym cyfrowych

  Pomiar skuteczności marketingu i promocji jest niezbędny niezależnie od wykorzystywanego kanału komunikacji

 • Oparte o dane PEX PharmaSequence szkolenia, analizy oraz prognozy scenariuszowe dla poszczególnych interesariuszy rynku, monitoring, ocena ryzyka i szans

  Połączenie kontekstu prawnego ze znajomością sytuacji rynkowej pozwala na świadome, ugruntowane w wiedzy i danych podejmowanie decyzji

Portfolio rozwiązań PEX PharmaSequence
DANE APTECZNE, W TYM DANE SELL-OUT:
 • Omnibus – dane o sprzedaży, zakupach i dystrybucji na rynku aptecznym na poziomie krajowym
 • Dane Regionalne – dane o sprzedaży, zakupach i dystrybucji na rynku aptecznym w szczegółowym podziale geograficznym
 • RECEPTOmetr 2.0 – dane o ordynacji leków na poziomie krajowym
 • Kopreskrypcje PEX – dane o współprzepisywaniu leków
 • Profiler - system segmentacji klientów firm farmaceutycznych oraz oceny jakości targetowania
 • SubstyTutor – monitorowanie substytucji aptecznej
 • Rabatomierz – monitorowanie poziomów rabatów aptecznych dla kategorii i każdego produktu w obrocie
 • Koszyki PEX – analizy zawartości koszyka zakupowego pacjentów
BADAWCZE PROJEKTY SYNDYKATOWE:
 • Segmenter i Terapeutica - badania zwyczajów diagnostycznych i terapeutycznych lekarzy w danych obszarze terapeutyczym, badanie wizerunku marek
 • BarSOFF - Barometr Sił Operacyjnych Firm Farmaceutycznych - zestaw benchmarkowych serwisów pozwalających na diagnozę stanu kluczowych sił operacyjnych branży farmaceutycznej - Przedstawicieli, Kierowników Regionalnych i Marketingu
 • Economedica - dane epidemiologiczne, medyczne i kosztowe
BADANIA RYNKU:
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)             
 • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (FFI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe – tradycyjne oraz internetowe (FGI)
 • Warsztaty kreatywne
 • Tajemniczy pacjent (mystery patient/shopper)
 • Dzienniczki i rejestry pacjentów
 • Ankiety internetowe (CAWI)
 • Pogłębione i kwestionariuszowe wywiady telefoniczne (TDI, CATI)
DORADZTWO I ZAAWANSOWANA ANALITYKA
 • SFE oraz optymalizacja procesów zarządzania sprzedażą i marketingiem
 • Strategia i analityka w zakresie refundacji i procesów market access
 • Ekonomika ochrony zdrowia, w tym farmakoekonomika
 • Raporty i konsolidacja danych na potrzeby oceny technologii medycznej i procesów market access
 • Business development i M&A
 • Analizy rynkowe, cenowe, sprzedażowe i inne
 • Ocena wpływu regulacji na rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia
 • Dedykowana praktyka obszaru OTC / self medication
 • Prognozowanie oparte o dane apteczne, receptowe oraz epidemiologiczne

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych - nasze gwarancje
Monitorowanie zdarzeń niepożądanych, to kluczowa kompetencja idącej z duchem czasu, aktywnej w obszarze zdrowia firmy badawczej. PEX PharmaSequence prowadzi monitoring zdarzeń niepożądanych odkąd po raz pierwszy firmy farmaceutyczne określiły takie wymaganie.

 • Dostosowanie trybu monitorowania do potrzeb Klienta
 • Wsparcie lekarzy i farmaceutów – pracowników PEX PharmaSequence
 • Regularne szkolenia pracowników Działu Realizacji Badań
 • Kompetencje prawne oraz operacyjne
 • Dedykowany zespół nadzorujący realizację zobowiązań w zakresie pharmacovigilance
 • Szybką adaptację do różnorodnych perspektyw, rozwiązań i wymagań – dzięki współpracy z wieloma Klientami
 • Sprawdzone wewnętrzne procedury podlegające regularnemu audytowi