Publikacje

Wyczerpującą znajomość polskiego rynku ochrony zdrowia dodatkowo pogłebiamy wysokiej jakości pracami badawczymi. Pozwala nam to na obiektywne, kompetentne i wiarygodne opisanie rzeczywistości wielu obszarów i zagadnień z obszaru zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami:

 • Publikacje
  Analiza rynku LAMA z punktu widzenia kopreskrypcji
  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Analiza zużycia cukrzycowych testów paskowych dla pacjentów z wybranych kategorii

  ANALIZA DLA FIRMY ABBOTT DC

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  ECONOMEDICA SM - WYBRANE WYNIKI

  Raport opracowany przez zespół ekspertów PEX PharmaSequence

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Złożone instrumenty dzielenie ryzyka - możliwości rozwoju w Polsce

  Raport opracowany przez zespół Pex PharmaSequence na zlecienie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

  Raport opracowany przez zespół ekspertów PEX PharmaSequence na zlecenie firmy Janssen-Cilag. 

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Sytuacja chorych na chorobę Fabry'ego w Polsce

  Raport opracowany na zlecenie firmy Shire Polska przez PEX PharmaSequence we współpracy z Health Economics Consulting raz Stowarzyszeniem Rodzin z Chorobą Fabry'ego. 

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Polityka lekowa - tezy do dyskusji

  Oto głos naszych ekspertów w debacie na temat warunków, celów oraz środków realizacji działalności państwa w odniesieniu Raport przygotowany we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia. 

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z HL po ASCT

  Raport opracowany w sierpniu 2018 roku na zlecenie firmy Takeda

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Szybkodziałające analogi insuliny

  Wybrane wyniki badania przeprowadzonego przez PEX PharmaSequence dla firmy Sanofi

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Analiza terapii astmy

  Projekt zrealizowany dla firmy AstraZeneca

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Informacja z badania Prevenar compliance tracker

  Projekt zrealizowany na zlecenie firmy Pfizer

  Pobierz Zobacz online
 • Publikacje
  Analiza przerwań terapii Brilique

  Analiza wykonana dla firmy AstraZeneca

  Pobierz Zobacz online