Publikacje

Wyczerpującą znajomość polskiego rynku ochrony zdrowia dodatkowo pogłebiamy wysokiej jakości pracami badawczymi. Pozwala nam to na obiektywne, kompetentne i wiarygodne opisanie rzeczywistości wielu obszarów i zagadnień z obszaru zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami:

  • Publikacje
    Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce

    Raport przygotowany na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej

    Raport opracowany przez PEX PharmaSequence dla Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia oraz Pracodawców RP.

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Wpływ ustawy o refundacji leków. Ocena skutków regulacji

    Przedstawiamy raport "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną. Ocena skutków regulacji". Publikacja została opracowana przez Sequence dla Infarmy we współpracy z kancelarią DZP

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Rak piersi w Polsce - leczenie to inwestycja

    Raport autorstwa PEX PharmaSequence oraz Uczelni Łazarskiego. 

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Przyszłość refundacji i modeli cenowych - gdzie będzie rynek polski za kilka lat?

    Wystąpienie Stefana Bogusławskiego, Prezesa Zarządu Sequence, na VI Poland Pharma Commerce Forum 2015, które odbyło się 24 i 25 czerwca w Warszawie.

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Leczenie zaćmy jedną z największych niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa

    Raport opracowany przez PEX PharmaSequence oraz HTA Consulting pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na zlecenie firmy Alcon.

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Rak płuca w Polsce - perspektywa społeczna i medyczna 2016

    Raport opracowany we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Przygotowanie i publikacja sfinansowane zostały przez firmę Bristol-Myers Squibb. 

    Pobierz Zobacz online
  • Publikacje
    Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie

    Raport dotyczący roli instrumentów podziału ryzyka we wprowadzaniu nowych terapii do refundacji. Publikacja została opracowana wraz z HTA Consulting i Kancelarią Prawa Ryś i Współpracownicy na zlecenie Infarmy. 

    Pobierz Zobacz online