Publikacje

Wyczerpującą znajomość polskiego rynku ochrony zdrowia dodatkowo pogłebiamy wysokiej jakości pracami badawczymi. Pozwala nam to na obiektywne, kompetentne i wiarygodne opisanie rzeczywistości wielu obszarów i zagadnień z obszaru zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami:

  • Publikacje
    Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie

    Raport dotyczący roli instrumentów podziału ryzyka we wprowadzaniu nowych terapii do refundacji. Publikacja została opracowana wraz z HTA Consulting i Kancelarią Prawa Ryś i Współpracownicy na zlecenie Infarmy. 

    Pobierz Zobacz online