04.09.2017Raport o wpływie innowacyjnych firm farmaceutycznych na polską gospodarkę
Dla mediów

Analiza i omówienie zakresu, skali i znaczenia - zapraszamy do lektury! 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce”.

Publikacja została opracowana przez PEX PharmaSequence na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Eksperci naszej firmy, stosując obiektywne, naukowe metody i wykorzystując różnorodne źródła danych przeanalizowali wpływ innowacyjnych firm farmaceutycznych na gospodarkę i społeczeństwo w Polsce poprzez inwestycje, badania kliniczne oraz stymulację przepływów między sektorami przemysłu. 

Zapraszamy do lektury raportu tutaj