07.03.2018Raport "Polityka lekowa - tezy do dyskusji"
Dla mediów

Polityka lekowa to jeden z kluczowych obszarów działalności państwa w ochronie zdrowia. Oto nasz głos, uwzględniający różnorodne cele oraz metody ich realizacji, jak również kontekst rynkowy oraz publicznozdrowotny

Autorami raportu są Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający i CEO PEX oraz Tomasz Kiełczewski i Piotr Grzybała, Starsi Konsultanci PEX, eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku zdrowia. 

Raport podzielony jest na rozdziały odpowiadające poszczególnym zidentyfikowanym przez nas aspektom polityki lekowej, takim jak równość w dostępie czy rola lekarzy i farmaceutów w farmakoterapii. Każdy tak zidentyfikowany aspekt opisany jest głównym celem strategicznym, wyznaczającym kierunki działania poprzez cele operacyjne. Dodatkowo, zadbaliśmy o odpowiednie opisanie kontekstu każdego obszaru polityki lekowej. 

Raprot dostępny jest do lektury oraz pobrania na naszej stronie internetowej. 

Przeczytaj również
Dla mediów PEX: Apteki sprawnie odpowiadają na zwiększone zapotrzebowanie na preparaty stosowane przy przeziębieniu

Obawa przed koronawirusem oraz trwający w pełni sezon grypowy istotnie zwiększył popyt na preparaty bez recepty używane w przypadku infekcji „przeziębieniowych”*. Jeszcze w lutym 2020 roku zapotrzebowanie pacjentów na tego typu produkty kształtowało się na poziomie niższym, niż średnie z ostatnich 5 lat. Istotny przyrost liczby sprzedanych opakowań nastąpił w pierwszych dniach marca, co związane jest - prawdopodobnie - z informacjami o pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Europie. Zwiększone zapotrzebowanie pacjentów spotkało się z natychmiastową reakcją aptek, które poprzez zwiększone zakupy podniosły liczbę opakowań leków znajdujących się w magazynach aptecznych. Na dzień dzisiejszy (10 marca 2020) w skali kraju poziom zaopatrzenia w leki na przeziębienie w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów. Jednostkowo mogą występować sytuacje, w których mniej popularne produkty nie będą dostępne w każdej aptece, ale jest to sytuacja występująca również w warunkach standardowego poziomu zapotrzebowania i apteka, poprzez wydanie odpowiednika, jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby pacjenta.

 

Autor: Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o.

 

*informacje z dziennego monitorowania rynku aptecznego PEX. Na postawie reprezentatywnego, ogólnopolskiego panelu aptek PEX/ABD, przy użyciu autorskiej kategoryzacji PEX produktów OTC 3 - GRUPEX

 

10.03.2020