07.03.2018Raport "Polityka lekowa - tezy do dyskusji"
Dla mediów

Polityka lekowa to jeden z kluczowych obszarów działalności państwa w ochronie zdrowia. Oto nasz głos, uwzględniający różnorodne cele oraz metody ich realizacji, jak również kontekst rynkowy oraz publicznozdrowotny

Autorami raportu są Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający i CEO PEX oraz Tomasz Kiełczewski i Piotr Grzybała, Starsi Konsultanci PEX, eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku zdrowia. 

Raport podzielony jest na rozdziały odpowiadające poszczególnym zidentyfikowanym przez nas aspektom polityki lekowej, takim jak równość w dostępie czy rola lekarzy i farmaceutów w farmakoterapii. Każdy tak zidentyfikowany aspekt opisany jest głównym celem strategicznym, wyznaczającym kierunki działania poprzez cele operacyjne. Dodatkowo, zadbaliśmy o odpowiednie opisanie kontekstu każdego obszaru polityki lekowej. 

Raprot dostępny jest do lektury oraz pobrania na naszej stronie internetowej.