Specjalna oferta PEX

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą promocją. Jest ona aktualna do końca listopada. Aby uzyskać dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę prosimy o kontakt: ##hdajixdch_qn_etm#at#etmeh.ea##


Specjalna oferta PEX   Diagnoza In/Out+

Najnowszy serwis PEX PharmaSequence; innowacyjne podejście pozwalające na ocenę pracy przedstawicieli medycznych ze względu na liczbę recept generowanych na ich terytorium.

Jest to najbardziej obiektywny sposób pomiaru efektywności zespołów przedstawicielskich odwiedzających lekarzy. Dodatkowo oferujemy powiązane projekty doradcze.

Specjalna oferta PEX   Omnibus MAX

Narodowa baza danych aptecznych z możliwością obserwacji zakupów, sprzedaży oraz stanu magazynów aptecznych.

Serwis pozwala na analizę danych w podziale na apteki sieciowe i indywidualne oraz afiliacje pozakapitałowe.

Omnibus MAX ma szerokie zastosowanie, od pracowników działu marketingu do kadry zarządzającej.

Specjalna oferta PEX   LaMPa

Zaawansowany projekt analityczny, który na podstawie danych preskrypcyjnych z panelu ponad 5 400 aptek pozwala na obiektywną ocenę efektywności różnych aktywności promocyjnych, w tym: wizyt przedstawicieli, konferencji, działań multichannel.

Analiza preskrypcji lekarzy uczestniczących w aktywnościach pozwala dokonać oceny dotychczasowych działań i spodziewanych efektów planowanej inwestycji.

Specjalna oferta PEX   Profiler

Projekt pozwalający na weryfikację obecnego i wyznaczenie optymalnego targetu aptecznego w oparciu o dane sell out z uwzględnieniem segmentacji na apteki indywidulane, sieci apteczne i afiliacje pozakapitałowe aptek.

Specjalna oferta PEX   Badania rynku Ad hoc

PEX PharmaSequence jest liderem na rynku produktów badawczych dla branży farmaceutycznej. Prowadzimy projekty zarówno dla firm OTC jak i Rx, na rynku otwartym jak i szpitalnym.

Stosujemy wszystkie uznane techniki badawcze, mamy doświadczenie praktycznie we wszystkich obszarach medycyny.

Dzięki naszej współpracy z Kantar Health mamy także dostęp do platform dla pacjentów.

Specjalna oferta PEXAnalizator obwieszczeń

Szybkie i szczegółowe monitorowanie zmian wynikających z obwieszczeń publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Raport zawiera analizy porównawcze obowiązującego obwieszczenia z kolejnym obwieszczeniem oraz jego projektem, a także jakościowy opis zmian z dodatkowymi informacjami dotyczącymi między innymi nowych terapii objętych wykazem.


Aby uzyskać ofertę prosimy o kontakt: ##hdajixdch_qn_etm#at#etmeh.ea##