17.10.2017Zarząd PEX o wzrostach cen po wprowadzeniu AdA
Dla mediów

Oświadczenie Stefana Bogusławskiego i Jarosława Frąckowiaka w odniesieniu do kontrowersji dotyczących wpływu ustawy na wzrost cen leków

W mediach oraz na portalach społecznościowych toczy się obecnie dyskusja o wpływie tzw. ustawy „Apteka dla aptekarza” na wzrost cen leków. Dyskutujący odwołują się do wyników firm analizujących rynek apteczny, także do danych PEX PharmaSequence. Wybrane dane PEX są publikowane na naszej stronie internetowej, przygotowywane są też analizy na życzenie różnych firm i instytucji.

 • Z naszych danych w istocie wynika, że w okresie od czerwca do sierpnia 2017 średnie ceny wzrosły względem okresu od czerwca do sierpnia 2016: jednego opakowania produktu dostępnego w aptekach bez recepty o 4,1% i jednego opakowania leku nierefundowanego na receptę o 6,4%

 

 • Obecnie jest za wcześnie, aby jednoznacznie wskazać przyczyny obserwowanego wzrostu cen. Proste porównanie cen w analizowanych okresach na to nie pozwala. Niezbędne są dodatkowe analizy, badania oraz dane, które pojawią się wraz z upływem czasu

 

 • Wzrost cen leków może mieć różne źródła:
  • Efekt wejścia w życie AdA
  • Normalne zjawiska rynkowe, które zaszłyby niezależnie od wprowadzenia ustawy
  • kombinacja wpływu w/w źródeł, z możliwym różnym poziomem istotności obu elementów

 

 • Na zmianę cen produktów leczniczych wpływa wiele czynników:
  • Zachowania konsumentów, zależne od liczby i struktury zachorowań oraz dolegliwości, ale także podejmowane pod wpływem komunikacji producentów leków
  • Niezależna od AdA polityka cenowa producentów leków, hurtowni farmaceutycznych i aptek
  • Zmiana struktury asortymentu aptek, która z kolei może wynikać z:
   • Sezonowości
   • Polityki handlowej dystrybutorów oraz producentów leków
   • Innych czynników, np. struktury zakupów analizowanej pod względem wielkości opakowania

 

 • Na wzrost cen może wpływać stopień usieciowienia oraz geograficzne rozmieszczenie aptek, nie są jeszcze dostępne pogłębione analizy oddziaływania tego typu czynników

 

 • Średnie ceny przeciętnego opakowania produktu dostępnego w aptece bez recepty rosną od lat. Porównanie średniej ceny tego typu produktu dla okresu 8 miesięcy tego i poprzedniego roku pokazuje wzrost o 4,7%. Analogiczna wartość dla leków nierefundowanych na receptę to 3,6%

 

Redakcja: Błażej Górniak